Publikációs lista

A publikációk letölthetők itt.

Könyv:

Kamera és toll (A húszas évek szovjet filmelméletéről)
A Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum  kiadása. Budapest, 1979. 5-189. (Filmtudományi  Szemle 25. Különszám.)

Scritti sul primo modernismo del film italiano
Aracne editrice. Roma, 2016. 1-100 p.

Tanulmányok:

Emberi korlátok és lehetőségek (Gondolatok két mai drámáról)
Világosság, 1975/3. 165-167.

Nevelésügy - filmen (A Balázs Béla Stúdió Nevelésügyi sorozatáról)
Világosság, 1976/3. 184-189.

Világmegváltás és emberformálás (Németh László pedagógiájáról)
Világosság, 1976/8-9. 562-566.

Feleslegessé váló emberek (Maár Gyula filmjeiről)
Mozgó Világ 1976/augusztus 17-19.

Radnóti Miklós: À la recherche című versének elemzése
Irodalomtörténet, 1978/1. 165-182.

Hitelesség vagy feltételesség? (A film poétikája című könyvről)
Világosság 1979/11. 711-713.

Az orosz  formalisták és a film
Kultúra és közösség, 1980/2. 92-99.

A filmművészet önállóságának kérdéséhez
Filmtudományi Szemle, 1982/3. 34-43.

Németh László „harmadik” útja
In: Hermann István (Szerk.),
A magyar filozófiai gondolkodás a két világháború között.    
Kossuth, 1983. 199-222.

Bevezető Balázs Béla- és Eizenstein-dokumentumok közlése elé
Filmkultúra 1986/1. 47-49.

Lukács és a film (Az esztétikum  sajátossága film-fejezete)
In: DOXA 8, MTA Filozófiai Intézet, Budapest, 1986. 113-126.

A realizmus a húszas és a harmincas évek szovjet filmelméletében
Filozófiai Figyelő, 1987/3-4. 7-32.

A kiáltvány sem ég el (Egy orosz avantgárd csoportról)
In: Filmkultúra 2007.

Lukács György és a film
In: Iskolák után. T-Twins Kiadó, Budapest 1992. 50-61.

Az attrakciók montázsától az intellektuális film elméletéig
In: Metropolis, Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat II. évf. 3. sz. (1998) 64-76.

Eisenstein – művészet és elmélet
In: Eisenstein, Válogatott tanulmányok. Áron Kiadó, Bp. 1998. 7-31.

A belső beszéd az orosz filmelméletben. Hogyan értjük meg a némafilmet?
In: Világosság 2001/2-3. 130-135.

A belső monológ a filmben -- Eisenstein kapcsolata Joyce-szal és Dreiserrel
In: Dombormű
Esszék, tanulmányok Poszler György 70. születésnapjára
Szerkesztette Bárdos Judit.
 Liget Műhely Alapítvány 2001.  145-161.

Kép, esemény, kép-esemény -- az olasz neorealizmus filmnyelve
In: Világosság 2002/4-5-6-7. Konferenciaszám. 125-129.

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben
In: Filmkultúra 2002.http://www.filmkultura:8080/2002/articles/profiles/escola.hu.html

Tamino és Pamina találkozása filmen.
In: Filmkultúra 2003. http://www.filmkultura.hu/2003/articles/essays/tamino.hu.html

Tamino és Pamina találkozása filmen
In: Parlando
Tanulmányok Zoltai Dénes tiszteletére
Szerkesztette: Bárdos Judit
Atlantisz Könyvkiadó 2005. 51-58.

Irónia és történelem Eisenstein Októberében
In: Filmkultura 2005.
http://www.filmkultura.hu/2005/articles/essays/eizenstein.hu.html

Kép, esemény, kép-esemény, az olasz neorealizmus filmnyelve
In: Filmkultúra 2006.
http://www.filmkultura.hu/2006/articles/essays/olasz_neorealizmus.hu.html

Eisenstein saját rajzairól
In: Filmkultúra 2006.
http://www.filmkultura.hu/2006/articles/essays/brenner.hu.html

Meleg és hideg színek a Vörös sivatagban
In: Filmkultúra 2008. április

Két formalista filmesztéta: Balázs Béla és Eisenstein
Filmkultúra, Muszter, 2009. szeptember 10-11. o.
http://www.filmkultura.hu/muszter/kep/Muszter-2009

Két formalista filmesztéta: Balázs Béla és Eisenstein
Ex Symposion, 2010. 71.szám, 50-56.o.

Dante a filmvásznon
In: Idealizmus és hermeneutika
Tanulmányok Fehér M. István hatvanadik születésnapjára.
 Szerkesztette Olay Csaba
L’Harmattan Kiadó, Budapest 2010. 161-171. o.

 A filmszem többet lát
A korai filmelméletek
Filmvilág, 2011 július, 38 - 40 o.

Pavese, a film és Antonioni
In: AA.VV., Cesare Pavese és Elio Vittorini. Életpályák célkeresztben
Konferenciakötet.
Szeged, SZAB székház, 2009. június 19.
Szerkesztők: Dávid Kinga és Madarász Klára,
Belvedere Meridionale, Szeged 2011. 160-170. o.

Róma filmképe. Egy Rossellini és egy Pasolini-film záróképe
In: ”Viharnak kitett szavak által”
Tanulmányok Bacsó Béla hatvanadik születésnapjára
Szerkesztette: Papp Zoltán
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészttudományi Kar, Budapest, 2012. 453-464. o.

A rút etikája (Buňuel, Pasolini, Scola)
In: Normák, cselekvés, társadalom
Orthmayr Imre hatvanadik születésnapjára
Szerkesztette: Kelemen
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 3014. 123-129. o.

A Hruscsov-korszak az orosz-szovjet filmben
In: Múltunk. Politikatörténeti folyóirat.
LX. évfolyam 3. szám. 14-29. o.

„Egy marék porban az iszonyatot megmutatom neked".
Nemes Jeles László: Türelem, Salamon András: Tell your children
In: Minarik, Sonnenschein és a többiek. Zsidó sorsok magyar filmen
Szerkesztette: Surányi Vera
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület, Budapest, 2015.140-145. o.

Ex libris (négy könyvről)
In: Élet és irodalom, 2016. május 6. 19. o.

A világ változtatott meg minket. Ettore Scola (1931-2016).
In: Filmvilág, 2016 június, 16-21. o.

Dante ihlette filmek
In: (Szerk: Kelemen János), Dante és a multikulturalizmus
A Filológiai Közlöny tematikus száma, 2017/1. 101-110. o.

Vászon és rivalda
In: Mindentudás Színházi Egyeteme a Békéscsabai Jókai Színházban
Szerkesztette: Kovács Edit
Békéscsabai Jókai Színház, Békéscsaba 2017.

Idegen nyelven megjelent írások:

Russzkije formaliszti i film (oroszul)
ELTE Annales 1979. 245-256.

Russian Formalists and Film Art
In: Jeff Bernard, Gloria Withalm(Eds), Film: Signs & Discourse. Europian Journal for Semiotic Studies. Wien, 1990/1-2. 7-19.

György Lukács and the Art of film. On a Chapter of his Characteristics of Aesthetic Quality 
In: Jeff Bernard - János Kelemen (Hg.), Zeichen, Denken, Praxis. Österreichisch-Ungarische Dokumente zur Semiotik und Philosophie. Wien-Budapest, 1990. 23-34.

I formalisti russi e l’arte del cinema
In: Il canocchiale, Roma 1993/2. 113-126.

Béla si dimentica delle forbici
In: Lumière, Roma 1994/7-8. 19-22.

Lukács e il cinema
In: Tempo presente, Roma 1994. Nr 168. 60-66.

Judit Bárdos, Ironie und Geschichte in Eisensteins "Oktober".
In: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. 16. Nr. August 2006

Ironie und Geschichte in Eisensteins "Oktober".
In: Gesellschaftliche Reproduktion und kulturelle Innovation. Aus semiotischer Sicht
Editor: Jeff Bernard.  Institut für Sozio-Semiotische Studien ISSS, Wien, 2006.

Empirismo eretico
Nuova Corvina (Rivista di italianistica) 2008/20. 234-235. o.

L’esteta dei momenti straordinari (olaszul)
Nuova Corvina (Rivista di italianistica) 2009/21. 254-256. o.

Dante e il cinema
In: Leggere Dante oggi
Interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentesimo anniversario
Éva Vígh (a cura di) Aracne editrice, Roma, marzo 2011. 339-348. p.

Colori caldi e freddi ne Il Deserto rosso
In: “sul fil di ragno della memoria”
Studi in onore di Ilona Fried
a cura di Franciska d’Elhounge Hervai e Dávid Falvay
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék
Ponte Alapítvány Budapest 2012. 347-359. p.

Lukács and the Art of Film: On a Chapter of his The Specifity of the Aesthetic
In: János Kelemen: The rationalism of Georg Lukács
Palgrave, Macmillan, New York 2014.
In co-authorship with Judit Bárdos, 116-131. p.

Péntek Rézi (olasz nyelvű cikk)
Nuova Corvina 20.
Budapest, dicembre 2016. 51-53

Esszék:

A színésznő és a magánélet
In: Perczel Zita: A Meseautó magányos utasa Áron Kiadó, Bp. 2000. 7-19.

Női kezek. (Mészáros Márta Örökség című filmjéről)
In: B. Müller Magda Parnasszus
Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány,  Budapest, 2008. 208-211.o.

Az elmúlás szomorúsága.
In: Ez csak színjáték. Filmlegendák
A könyvet tervezte: B. Müller Magda. Szerkesztette: Kelecsényi László. 2015. 154-155.o.

Táncolók.
In: Ez csak színjáték. Filmlegendák
A könyvet tervezte: B. Müller Magda. Szerkesztette: Kelecsényi László. 2015. 164-165.o.

Kritikák, recenziók:

Megjegyzések egy filmről (Jancsó Miklós Még kér a nép című filmjéről)
Kritika 1972/4. 21-22.

Borisz Eichenbaum: Az irodalmi elemzés című könyvéről
Filológiai Közlöny 1975/1. 113-115.

Kovácsa-e sorsának az ember? (Suksin: A vörös kányafa című filmjéről)
Világosság 1976/1. 56-57.

Munka és teljesség (Devecseri Gábor: Lágymányosi istenek című könyvéről)
Irodalomtörténet 1978/3. 819-822.

A film poétikája című könyvről
Filmvilág 1979/8. 26-27.

Békeidő. Vitézy László filmjéről
Kritika 1980/6. 31.

Barabas: Dovzsenko címűkönyvéről
Filmvilág 1980/9. 63.

Ki beszél itt szerelemről? (Bacsó Péter filmjéről)
Kritika 1980/10. 36.

Elméleti és történeti érték (Kulesov: A film művészete és a filmrendezés alapjai című könyvéről
Filmkultúra 1982/1. 100-103.

Egy műfaj paradoxonai. Nemes Károly: A szovjet filmelmélet története című könyvéről
Filmkultúra 1984/2. 95-98.

A tömegfilm kérdőjelei. Király Jenő: Mozifolklór és kameratöltőtoll című könyvéről
Filmkultúra 1984/3. 96-98.

Jancsó, Jancsó (Jancsó: Omega, Omega című filmjéről)
Filmkultúra 1987/10. 42-45.

Pátosz és irónia, avagy: volt egyszer egy filmművészet.
Bíró Yvette: A rendetlenség rendje című  könyvéről
In: Metropolis, Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat I. évf. 3. sz. 1997 ősz, 128-132.

Felhőmennyország és földi pokol
Orosz filmhónap az Örökmozgóban
http://www.filmkultura.hu/2007/articles/reviews/oroszfilmhonap.hu.html

 A képi hatások legnagyobb technicistája.
Báron György: Alászállás az alvilágba című könyvéről
Élet és irodalom, 2007. augusztus 31. 26. o.

Pier Paolo Pasolini Eretnek empirizmus című könyvéről
www.filmpont.hu 2008

Pier Paolo Pasolini Eretnek empirizmus című könyvéről
Cinema 2008/02 február, 93. o.

A különleges pillanatok esztétikája.
Giorgio Agamben A profán dícsérete című könyvéről
Élet és irodalom, 2008. november 7. 27. o.

Andrzej Wajda: Katyń
Filmkultúra 2008 december
http://www.filmkultura.hu/filmek/cik_reszletek.php_kat_azon=229

A forgatókönyv mint irodalmi mű (Pier Paolo Pasolini: Forgatókönyvek I.)
Élet és irodalom, 2011. március 18. 21. o.

Egy intellektuális színész portréja.
(Jó társaságban. Schiller Erzsébet beszélgetései Bálint Andrással című könyvről)
Filmkultúra, 2011. július

A film: harc az anyaggal
Karol Irzykowski: A tizedik múzsa. A filmesztétika kérdései
Élet és irodalom, 2011. szeptember 2. 20. o.

Létezik-e transzcendentális stílus a filmben?
Paul Schrader: A transzcendentális stílus a filmben. Ozu –Bresson –Dreyer
Élet és irodalom, 2012. január 13. 20. o.

Róma perifériáján
Pier Paolo Pasolini: Egy erőszakos élet. Regény. Pier Paolo Pasolini válogatott munkái.
Élet és irodalom, 2012. április 27. 21. o.

Egy cinéphile jegyzetei
Bernardo Bertolucci: Nagyszerű rögeszmém, a film. Írások, emlékek, interjúk.
Élet és irodalom, 2012. augusztus 17. 20. o.

A lázadás szimbolikussága
Alberto Moravia: Lázadás. Regény.
Élet és irodalom, 2012. szeptember 14. 20. o.

Ez nem pipa
JLG/JLG
Jean Luc Godard dicsérete, avagy a filmművészet önfelszámolása
Élet és irodalom, 2013. május 20. 20. o.

Önreflexíven
Vincze Teréz: Szerző a tükörben. Szerzőiség és önreflexió a filmművészetben
Élet és irodalom, 2013. december 20. 44. o.

Minden, amit tudni akartál a montázsról
Varga Balázs: Final cut. Tankönyv, DVD-melléklettel.
Élet és irodalom, 2014. április 30. 20. o.

 „Csak” stílustörténet.
Martin Ferenc: A félelem képei. Fritz Lang német filmjeinek látványvilága
Élet és irodalom, 2014. augusztus 22. 20. o.

A melodráma a filmben. Stöhr Loránt: Keserű könnyek. A melodráma a modernitáson túl.
Élet és irodalom, 2014. szeptember 12. 21. o.

A kánon joga.
Gelencsér Gábor: Az eredendő máshol. Magyar filmes szólamok.
Élet és irodalom, 2015. január 16. 21. o.

Monográfia, sőt több.
Györffy Miklós: Mágia és mesterség. Ingmar Bergman művészete
Élet és irodalom, 2015. január 30. 21. o.
A "Ketten egy új könyvről" rovatban, Teplán Ágnessel.

Erotika és szex a filmben.
Kelecsényi László: Filmszextétika
Élet és irodalom, 2015. március 13.

A szépségről?
Diane Keaton: Elég volt a bújócskából!
Élet és irodalom, 2015. május 15. 20. o.

Mozgáskép.
Bokor Pál: A film mint mozgás
Élet és irodalom, 2015. június 5. 20. o.

Emlékezni kell!
Makk Károly: Szeretni kell. Egy élet filmkockái
Élet és irodalom, 2015. június 12. 20. o.

Éva lányom naplója?
Zsolt Ágnes: A piros bicikli című könyvéről
Élet és irodalom, 2015. augusztus 28. 21. o.

Egy modern filmdramaturgia
Kelecsényi László: Eső és telefon. Regényes filmdramaturgia című könyvéről.
Élet és irodalom, 2015. szeptember 25. 20. o.

Szecesszió a Pokolban
Mátyus Norbert: Filológiai közelítés Babits Mihály Pokol-fordításához
http://www.litera.hu/hirek/szecesszio-a-pokolban
litera.hu,  2015. október 17.

Egy vérbeli olasz nő
Sophia Loren: Tegnap, ma holnap
Élet és irodalom, 2016. július 1. 20. o.

Jelesül Jelesről
Gelencsér Gábor: Váratlan perspektívák. Jeles András filmjei
Élet és irodalom, 2017. március 10. 20. o.

A kísérleti filmről   
Lichter Péter: A láthatatlan birodalom. Írások a kísérleti filmről
Élet és irodalom, 2017. június 23. 20. o.

A filmművészet szabadabb annál…
Gelencsér Gábor: Magyar film 1.0
Élet és irodalom, 2017. augusztus 4. 20. o.

Ex libris (négy könyvről)
Élet és irodalom, 2017. szeptember 1. 19. o.

Az etikus rendező
Pörös Géza: Krysztof Zanussi világa. Utazások, találkozások, megvilágosodások
Élet és irodalom, 2017. szeptember 15. 20. o.

Egy élet a vágóasztal mellett
Kármentő Éva: Muszter. Kis magyar család- és filmtörténet a vágóasztal mellől
Élet és irodalom, 2017. október 20. 20. o.

Drámai magántörténelem
Előd Nóra: Hétszínvirág. Nyolc évtized magántörténelem
Élet és irodalom, 2017. november 24. 20. o.

Ex libris (négy könyvről)
Élet és irodalom, 2018. augusztus 3. 19. o.
https://www.es.hu/cikk/2018-08-03/bardos-judit/ex-libris.html
          - Barabás Klára: A történelem körhintáján
          - Barkóczi Janka: Ezerszemű filmhíradó
          - Pócsik Andrea: Átkelések
          - Pataki Éva–Mészáros Márta–Törőcsik Mari: Aurora borealis – Északi fény

Szerkesztői munkák:

Sz. M. Eisenstein: Válogatott tanulmányok.
Válogatta, szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta: Bárdos Judit. Áron Kiadó, Budapest 1998.

Perczel Zita: A Meseautó magányos utasa.
Szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta, a filmográfiát összeállította: Bárdos Judit. Áron Kiadó, Budapest 2000.

Dombormű. Esszék, tanulmányok Poszler György 70. születésnapjára.
Szerkesztette Bárdos Judit. Liget Műhely Alapítvány 2001.

Parlando. Tanulmányok Zoltai Dénes tiszteletére.
Szerkesztette Bárdos Judit. Atlantisz Könyvkiadó 2005. filmográfiát összeállította: Bárdos Judit. Áron Kiadó, Budapest 2000.

Dokumentumközlések:                              

Lukács György: Az irodalmi örökség megfilmesítésének feladatai.
Bevezetés, fordítás, jegyzetek: Bárdos Judit. Filmkultúra,1981/3. 56-60.

„Béla megfeledkezik az ollóról”.  Balázs Béla és Eizenstein-dokumentumok.
Bevezetés és jegyzetek: Bárdos Judit.
Filmkultúra, 1986/1. 50-54.

Összeállítás a FEKSZ  történetéből.
Bevezetés, válogatás, jegyzetek: Bárdos Judit.
Filmkultúra, 1987/1. 10-27.

Eisenstein: A tőke. Kontrollfordítás, szöveggondozás, jegyzetek: Bárdos Judit
Metropolis, 1998 ősz 77-87.

Eisenstein: ”Vázlat rajzaimról Anita Brenner cikkéhez, a ’Creative Art’ számára” című cikkének felkutatása, kontrollszerkesztése, jegyzetekkel ellátása: Bárdos Judit
Filmkultúra 2006.
http://www.filmkultura.hu/2006/articles/essays/vazlat brennerhez.hu.html
Eisenstein írása és rajzai megtekinthetők:
http://www.filmkultura.hu/2006/articles/essays/index.hu.html

Előadások konferenciákon:

„Lukács és a film”. Előadás a „Lukács György és a mai kultúra” című, az ELTE és az MTA Filozófiai Intézete által rendezett konferencián, Budapest, 1985. október 29-31.

„A belső beszéd az orosz filmelméletben” . Előadás a „Nyelv, megértés, interpretáció” című konferencián, ELTE, Budapest, 2000. szeptember.

 „Kép, esemény, képesemény – az olasz neorealizmus filmnyelve”. Előadás a „Esemény, jel, történeti jel” című konferencián, ELTE, Budapest, 2001. szeptember.

 „Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben” Előadás a „Kijelentés, norma, cselekvés” című konferencián, ELTE, Budapest, 2002 szeptember.

 „Lukács e l’arte del cinema”. Előadás a "Croce, Lukács e la cultura ungherese" c. konferencián, 2005 máj 24-25. Messinai Egyetem.

 „Lukács György: Az esztétikum sajátossága”. Előadás „Az esztétikum sajátossága” film-fejezetéről a Pécsi Tudományegyetem Filozófiai Intézetének konferenciáján, Pécs, 2005. szeptember 1.

 „Ironie und Geschichte”. Előadás az IRICS (Innovations and Reproductions in Cultures and Societies) „Social Reproductions and Cultural Innovation” című konferenciáján, Bécs, 2005 dec. 9-11.

„Metafora és metonímia a filmművészetben”. Előadás a ”Metafora, trópusok, jelentés” című konferencián, ELTE, Filozófiai Intézet, Budapest, 2006. szeptember 28-29.

 „Színházesztétika és filmelmélet”. Előadás az „Érintés. A színház mediális határterületei” című konferencián, Pannon Egyetem, Veszprém, 2007. május 7.

„Meleg és hideg színek a Vörös sivatagban”. Előadás a „Mesterek hagyatéka. In memoriam Antonioni, Bergman” című műhelykonferencián, ELTE, „Filmelmélet és filmtörténet” szak, Budapest, 2007. november 16-17.

„1968 az olasz filmben”. Előadás az „1968 a filmművészet tükrében” című műhelykonferencián, ELTE „Filmelmélet és filmtörténet” szak, 2008. november 7-8.

 „Balázs Béla és Szergej Eisenstein kapcsolatáról. Két formalista filmesztéta”. Előadás a „Balázs Béla, Lukács György és - akiknek kell” című konferencián, a Ráday Könyvesházban, Budapest, 2009. június 4.

„Pavese, a film és Antonioni”. Előadás a „Cesare Pavese és Elio Vittorini” című konferencián, SZAB székház, Szeged, 2009. június 19.

“Dante a filmvásznon”. Előadás a „Leggere Dante oggi” című konferencián, a Római Magyar Akadémián, 2010. június 24-26.

“A szín mint esztétikai probléma a színesfilmben”. Előadás a “Wessely Anna 60 éves” című konferencián, az ELTE Társadalomtudományi Karán, Budapest, 2011. március 25-26.

„Csúfak és gonoszok (Bunuel, Pasolini, Scola)”. Előadás a “Normák, cselekvés, társadalom”című konferencián, az ELTE Bölcsészettudományi Kara Filozófia Intézetében, Budapest, 2013. október 4.

“L’immagine cinematografica di Roma. La scena finale di un film di Rossellini e di un film di Pasolini”. Előadás a “L’Italia e la cultura europea” című konferencián, a krakkói Jagello Egyetemen, Krakkó, 2013. október 17-18.

„A modernizmus a kelet-európai filmben”. Előadás a Politikatörténeti Intézet a „Hruscsov-korszak 1953-1964” című konferenciáján, Budapest, 2014. október 9-10.

Dante e il cinema”. Előadás az „Ut pictura poësis: From Image to Word and from Word to Image. Symposium Marking the 750th Anniversary of Dante’s Birth” című konferencián, A  „Gabriele d’Annunzio” egyetemen, Chieti-Pescara (Olaszország) 2015. május 20-21.

„Due adattamenti cinematografici dell’ „Inferno”. Előadás a „COLLOQUI DANTESCHI 2015. MATERA INCONTRA LA SOCIETA DANTESCA UNGHERESE” című konferencián, Matera, Palazzo Lanfranchi (Olaszország), 2015. december 17.

Fordítás:

Loszev – Sesztakov: Az esztétikai kategóriák története (oroszból, Redl Károllyal)
Gondolat, Budapest 1982. (5-398.)

Olvasószerkesztői munkák:

Eisenstein: Válogatott tanulmányok. Áron Kiadó, Budapest, 1998.

Perczel Zita: A Meseautó magányos utasa. Áron Kiadó, Budapest, 2000.

Kelemen János: A nyelvfilozófia rövid története, Plátóntól Humboldtig. Áron Kiadó, Budapest, 2000.

Farkas Katalin - Kelemen János: Nyelvfilozófia. Áron Kiadó, Budapest, 2002.

Kelemen János: Nyelvfilozófiai tanulmányok (szerk. Zvolenszky Zsófiával). Áron Kiadó, Budapest, 2004.

Kelemen János: Dante, Petrarca, Vico. Fejezetek az olasz irodalom és filozófia történetéből. Áron Kiadó – Brozsek Kiadó, Budapest, 2007.

Bikácsy Gergely: Saját Róma. Áron Kiadó, Budapest, 2006.

Berényi Márk: Dante etikája. Áron Kiadó, Budapest, 2017.

Más:

„Almási Miklósról”
Videofilm. Almási Miklós 70. születésnapjára.
Interjúk munkatársaival.
Szerkesztő-riporter: Bárdos Judit
Felvétel és utómunkák: Tóth Imre
2002.

Interjú Lukácsról, Bárdos Judittal.
In: Sarnyai Tibor (Szerk), Valódi műhely. Áron Kiadó, Bp. 2005. 145-147.

Bárdos Judit: Római naplójegyzetek
www.galamus.hu
“Vendégek” rovat, 2010. szeptember 29-től 2010. december 15-ig
http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&;view=article&id=29780:romai-naplo-i&catid=9:vendegek&Itemid=66

„Barangolás az orosz-zsidó film történetében". Előadás-sorozat a Bálint Házban, Geréb Annával közösen, 2013-2014.